top of page

Informacje rejestrowe

Fundacja Szkoła na Widelcu jest organizacją pozarządową działającą w oparciu o statut. Naszą główną misją jest popularyzacja edukacji żywieniowej poprzez warsztaty kulinarne i inne aktywności mające na celu zwiększenie jakości żywienia dzieci i młodzieży w Polsce.

Dane kontaktowe

Fundacja Szkoła na Widelcu

ul.Nowoursynowska 145F/26

02-776 Warszawa

NIP: 525-253-99-71

Jesteśmy wpisani do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sądzie Rejonowym dla M.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000437319

Zarząd

Prezes Zarządu: Grzegorz Łapanowski

Wiceprezes Zarządu: Magdalena Łapanowska

Info: O nas
Black and White Star in Circle

DOKUMENTY

Kliknij, aby pobrać

STATUT FUNDACJI

SPRAWOZDANIE 2019

SPRAWOZDANIE 2020

SPRAWOZDANIE 2021

SPRAWOZDANIE 2022

Info: Pliki
bottom of page